Primavera Resort
Apartamenty mieszkalne
ul. Kłodzka 30, Lądek Zdrój
ul. Kościuszki, 68, Stronie Śląskie

President: +48 605 546 352
kontakt@primaveraresort.pl
Manager: +48 603 366 568
globuspolska@op.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z dyspozycja art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ), informujemy, iż :

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka kapitałowa ” Sempre Viva Investment ” spółka z o o , z siedziba we Wrocławiu , ul. Wyścigowa 56 h / 34, 53 – 012 Wrocław > Inspektor Ochrony Danych tel. 730 933 376, e-mail : grodecki.lex@gmail.com
  2. Cele przetwarzania danych osobowych i ochrona danych maja na celu administrowanie wpływającymi danymi podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie realizacji sprzedażowej lokali mieszkalnych wraz z ofertą towarzyszącą. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie podlegają udostępnianiu podmiotom trzecim , z wyjątkiem udostępniania podmiotom administracji Państwowej , na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe przekazywane do administratora danych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania , a następnie przechowywane na podstawie przepisów o archiwizacji.
  4. Przekazującemu dane osobowe przysługuje prawo do dostępu do swoich danych , ich prostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec procedur przetwarzania danych w określonych przepisami przypadkach , wraz ze skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Przekazywanie danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązków prawem nakładanych.
  6. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany a procedura zabezpieczeń dostępności ma charakter obowiązkowy.